Helen vertelt: hoe het begon...

VSV-medewerkster Helen Craps licht het gloednieuwe kleuterpakket toe: "Uit enquêtes die we regelmatig houden bij leerkrachten kwam de vraag naar kleutermateriaal duidelijk naar boven", zegt ze. "Bovendien bleek ook bij het invullen van onze leerlijn verkeer dat er nood was aan materiaal om tegemoet te komen aan de ontwikkelingsdoelen verkeer. Een prentenboek rond dode hoek met bijhorende activiteiten leek ons ideaal. Zo zijn we terechtgekomen bij Uitgeverij Zwijsen. Samen hebben we beslist om met de figuurtjes Loeloe en Pompom te werken omdat we ons richten op 4- à 5-jarigen."

Eerste prentenboek over dode hoek

"In samenspraak met Uitgeverij Zwijsen hebben we het prentenboek BAM BAM botsinkje ontwikkeld", vervolgt Helen. "Op een speelse en herkenbare manier brengen Loeloe en Pompon de gevaren van de dode hoek onder de aandacht. Het is de eerste keer dat een prentenboek hierop focust. Maar het boek gaat uiteindeljik veel ruimer dan enkel ‘de dode hoek’. De focus ligt op je gedrag als voetganger en als fietser. Kleuters leren hoe ze zich zichtbaar moeten maken, wat veilige en onveilige situaties zijn en hoe ze veilig moeten oversteken."

Het verhaal

Pompom en Loeloe spelen BAM BAM botsinkje. Pompom is de ziekenwagen en Loeloe de dokter. Ook oma speelt mee… als grote, dikke bus. En Pompoentje is de voetganger. Oei, oei, Pompoentje stapt op de stoeprand en daar komt de bus aan. Dat is gevaarlijk!
Pompom, Loeloe en oma fietsen na het spel naar het zwembad. Kijken zij goed uit in het verkeer?

Lespakket

Bij het boek horen tien woordkaarten. Op de voorkant is telkens een foto van het woord en de geschreven vorm afgebeeld. Op de achterkant staan een definitie, een contextzin en de verschillende betekenissen van het woord. De woordkaarten worden ingezet tijdens de activiteiten.

Daarnaast is er de activiteitenbundel. Deze bundel omvat acht activiteiten en vier uitgewerkte hoeken. We schenken aandacht aan te behandelen doelen, woordenschat, differentiatie ... De kopieerbladen die nodig zijn bij sommige activiteiten worden apart aangeboden in een kopieerbundel. 

Bovendien bieden we een aanpasbare ouderbrief aan zodat je ook de ouders kan betrekken bij het thema.

Ten slotte kan je het vrolijke liedje 'Dag chauffeur' beluisteren en samen zingen, en de geanimeerde versie van het prentenboek bekijken. Het animatiefilmpje kan je gebruiken in een activiteit waarbij de kleuters bijbehorende verhaalplaten in de juiste volgorde moeten leggen. 

"Wij zijn superblij met het eindresultaat" besluit Helen. "Ik ben ervan overtuigd dat we vele kleuterleerkrachten blij gaan maken. En ik ben nu al reuzebeniewd naar de reacties, zowel van kleuters als van leerkrachten!"

Het kleuterpakket kan je hier gratis aanvragen, er is 1 pakket per school voorzien. Wie in de toekomst graag een tweede prentenboek met woordkaarten heeft, kan dat ook kiezen als beloning als de school een medaille Verkeer op School haalt. 
Het digitale materiaal (filmpje, liedje, ouderbrief,...) vind je hier: https://www.verkeeropschool.be/pakketten/bambambotsinkje

Tot slot: de leerlijn verkeer voor kleuters vind je hier.