Arianna, stel je school kort even voor.
GBS Regenboog is een lagere en kleuterschool in het hart van Molenbeek.

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd? 
Ons oudercomité boekte succes: er kwam een schoolstraat. Met 5.000 euro steun van het Fonds De Graeve, dat jaarlijks een project voor meer verkeersveiligheid rond scholen steunt, komen er kleurrijke schilderingen en bloembakken om dit extra in de verf te zetten. Een bareel sluit bij het begin en het einde van de schooldag ongeveer een half uur de straat af. Vorig schooljaar werd dit al getest met een tijdelijke afsluiting.  
 
Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen? 
Het oudercomité werkte samen met extra vrijwilligers hard aan het opbouwen van een zeer stevig draagvlak voor de schoolstraat. Niet alleen stonden vorig jaar dagelijks ouders aan de afsluiting om uitleg te geven aan de automobilisten, de buurtbewoners werden deur aan deur geïnformeerd en bevraagd, en uiteraard was er veel uitleg voor en bevraging van de ouders van de leerlingen van de school zelf. Het thema kreeg een plaats in de lessen, en met de leerlingen vanaf het derde leerjaar werd gediscussieerd over hoe zij de stad zien en wat er voor hen beter kan in de straten. Dit past in de traditie die de school al lang heeft om te werken rond verkeersveiligheid – ze was overigens ook één van de eerste deelnemende scholen voor de acties FilterCaféFiltré rond schone lucht. 
 
Wil je tot slot nog iets kwijt? 
Hopelijk is er ook nog wat geld over om een feestje te organiseren om iedereen te bedanken die zich hiervoor heeft ingezet. 
 
Bedankt, Arianna!