Hanne en Kris, stel jullie school kort even voor. 
GBS 't Dreefke is een klein dorpsschooltje in Meersel-Dreef. In onze kleuter- en lagere school samen hebben we om en bij de 100 kinderen.

Onze school typeert zich door het feit dat iedereen hier iedereen kent. We hebben een goede samenwerking met de bewoners van het dorp en iedereen draagt het schooltje een warm hart toe. 

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak doorgevoerd?  
Onze school is gelegen op een kruispunt van 2 straten, de Kapelweg en Dreef. De Kapelweg is een enkelrichtingsstraat en een fietsstraat geworden waardoor er minder verkeer tegelijkertijd door het smalle straatje moet. Er zijn op verschillende plekken parkeerplaatsen weggenomen vlakbij de school, waardoor het nu veel rustiger is aan de schoolpoort. Voor de school is een apart wandel- en fietspad gecreëerd waardoor er meer ruimte is voor kinderen die te voet of met de fiets/step naar school komen. Op de parking voor de school is een aparte wachtzone voor ouders gemaakt. Zij krijgen hier ruimte om veilig op hun kinderen te wachten. De ouders kregen een aparte fietsparking.

Om deze vernieuwingen in de verf te zetten en wat op te fleuren, schilderden de leerlingen tijdens de Strapdag allerhande hinkelpaden en figuren op het fiets- en wandelpad en ook de wachtzone voor de ouders werd feestelijk ingekleed.


Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners hierop? 

We hebben van bij het begin een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van het schoolteam, de ouderraad, het stadsbestuur en de lokale politie. Nadien zijn er ook nog enkele buurtbewoners aangesloten. De stuurgroep werd betrokken in elke fase van het project:

- belevingsonderzoek bij kinderen en volwassenen
- van uitdagingen naar oplossingen
- uitwerken van een pakket met testmaatregelen
- beslissing over definitieve maatregelen

Zij deden dan een terugkoppeling naar hun achterban. Zo was er een groot draagvlak voor de veranderingen. 

Is het werk hiermee af of hebben jullie nog andere plannen?  
Het werk is hier absoluut niet mee af. Er moet nog veel definitief gemaakt worden, pas dan zal echt zichtbaar en voelbaar worden wat de veranderingen teweeg brengen. Daarnaast is er nog heel wat werk in de rest van het dorp. De schoolroutes moeten ook nog aangepakt worden. Daarna hopen we dat er meer en meer kinderen met de fiets of te voet naar school zullen komen. Sensibilisering hiervoor zal steeds een must blijven.  

De komende maanden maken we werk van enkele definitieve maatregelen die snel uitvoerbaar zijn: kleurrijke weginfrastructuur, inrichting van de wachtzone voor ouders, inrichting fietsstraat. Eén van de schoolroutes wordt op korte termijn ook aangepakt door het aanbrengen van fietssuggestiestroken. Op lange termijn is een herinrichting van een stukje van de Kapelweg nodig, zodat de asverschuiving en de brede fiets- en wandelstrook een definitief karakter krijgen. Dit vraagt meer tijd (en centen) omdat we deze werken niet in eigen beheer kunnen uitvoeren. 

Tot slot, wil je nog iets anders kwijt? 
De verschillende partners (school, ouders, buren, politie) waren van in het begin enthousiast. Het traject liep daardoor heel vlot. Bij het bepalen van de testmaatregelen zaten we als stuurgroep even vast. We hebben dan de VSV ingeschakeld. Dankzij hun expertise kregen we tijdens een terreinbezoek nieuwe inzichten en kwamen we tot een consensus over de testmaatregelen. Bij een volgend traject willen we de VSV vroeger betrekken. 
 
Bedankt Hanne, Kris en Veronique!