Dag David, stel je school eens kort voor.

Onze school ligt in het centrum van Leuven. In de lagere school hebben we zo’n 280 leerlingen, in de kleuterschool 140 kleuters. Van al onze leerlingen komt 56% met de fiets of te voet, zo’n 5% met het openbaar vervoer en een kleine 40% met de auto. Van de kinderen die met de auto komen, stopt 75% iets verder van de school en doet het laatste stuk te voet.

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?

Het circulatieplan van de stad heeft er mee voor gezorgd dat de stad, en dus ook onze schoolomgeving, autoluwer werd. Vier jaar geleden is de straat heraangelegd. Dat heeft er toe geleid dat auto’s verder van de school moeten parkeren. Zo hebben we een schoolstraat met een octopuspaal kunnen openen (met uitschuifbare bareel). We zijn met de kinderen de buurt gaan informeren.

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen?

Er werd een enquête gedaan bij de ouders en snel was duidelijk dat ze onze bezorgdheid deelden en dat er dus draagvlak was. De buren werden geïnformeerd en bevraagd door onze leerlingen. Daar was het draagvlak niet meteen even groot, maar na invoering groeide het wel heel snel.

Hoe communiceren jullie met de ouders over verkeer?

We organiseren fietsapplauzen voor zij die met de fiets komen, ouders die met de auto komen vragen we vriendelijk om wat verder te parkeren. We nemen deel aan Helm op Fluo Top en de Strapdag. Op ouderavonden maken we een standje om extra verkeersouders te werven. Het gaat hem om timing. Als je merkt dat ze in de schoolomgeving werken aan het uitvoeren zijn, dan moet je deze aangrijpen om een mentaliteitsverandering in gang te zetten.

Is het werk hiermee af?

Nee, hoor. In de toekomst willen we graag de leerlingen te voet in groep tussen de verder gelegen parkeerplekken en de school begeleiden en een grotere overdekte fietsenstalling bouwen. Onze ambitie is om de allereerste autoloze school van Vlaanderen te worden, daarom willen we ouders en leerkrachten blijven overtuigen om met de fiets te komen, ook tijdens de wintermaanden.

Wil je tot slot nog iets kwijt?

We blijven inzetten op praktijkgerichte verkeerseducatie met o.a. het Bobbi-project van de politie, Meester op de fiets, Dode hoeklessen, het Verkeerspark in Kessel-Lo, alle voetgangers- en fietsbrevetten van de VSV , Het Grote Voetgangersexamen in het vierde leerjaar, De Grote Verkeerstoets in het vijfde leerjaar en (al meer dan 15 jaar) Het Grote Fietsexamen in het zesde leerjaar. We willen nog meer een verticale leerlijn krijgen in wat we aanbieden, zodat elke leekracht van elk leerjaar goed weet waar rond wat hij/zij zou moeten werken.

Bedankt, David!