Mark, stel je gemeente en de scholen kort even voor. 
Kinrooi is een landelijke gemeente in het noordoosten van Limburg. Onze gemeente omvat 5 dorpskernen en telt ruim 12.200 inwoners. De 5 deelnemende kleuter- en basisscholen aan ons Kinderknooppuntennetwerk KKPN zijn 3K (Kinrooi), De Wieken (Molenbeersel), De Bommesaar en Icarus (Kessenich), De Bommesaar (Geistingen) en De Maaskei (Ophoven). Verder is er nog een eerstegraadsschool van het middelbaar onderwijs (EGS Kinrooi Mosa-RT) die ook deelneemt. 
 
Welke vernieuwing hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?  
De schoolomgeving in Molenbeersel en Kinrooi ging op de schop. Die werden volledig heringericht met focus op kwetsbare weggebruikers. De schoolomgevingen van Geistingen, Kessenich en Ophoven werden allemaal fietsstraat. De rotonde in Kinrooi is heringericht waarbij het fietspad werd ‘weggetrokken’ van de rijbaan. Deze 6 schoolomgevingen vormen het hart van ons KKPN. Het is geïnspireerd op het gekende en populaire fietsroutenetwerk. Wie een toeristische fietstocht maakt, stippelt meestal op voorhand de route uit die hij of zij wil doen aan de hand van cijfers. Waarom zouden ouders op dezelfde manier geen veilige fietsroute naar school voor hun kinderen uittekenen?

In totaal werden er 60 kinderknooppunten aangebracht met een aangepaste signalisatie. Dit is voorzien rond elke schoolomgeving. Elke leerling ontvangt een Kinderknooppuntenkaart, een plattegrond met de wegen én de genummerde kinderknooppunten. Onderaan de kaart worden ouders en kinderen gestimuleerd om de knooppunten voor de veiligste route achter elkaar te zetten en zo de ideale schoolroute uit te stippelen.

Onze uitgangspunten voor het Kinderknooppuntennetwerk:

  • Het kanaliseren van verkeersstromen van fietsers en voetgangers langs de meest aangewezen wegen en paden.
  • Door infrastructurele aanpassingen en handhaving staat de gemeente garant voor een optimale veiligheid. Denk aan bijkomende zebrapaden, (bijkomende) signalisatie, fietssuggestiestroken, …
  • Het sociale aspect: waarom zouden klasgenoten niet afspreken aan een kinderknooppunt om van daar samen verder te fietsen naar school? In groep fietsen is leuker én veiliger want samen val je op!
  • Het educatieve aspect: naast verkeerslessen en bewustmaking op school, is het ook nuttig om zelf - als kind en ouder - na te denken over de veiligste weg naar school. De kortste route is niet noodzakelijk de veiligste.
  • De gemachtigde opzichters die dag in, dag uit op bepaalde plaatsen kinderen helpen oversteken op weg naar school, kunnen zeer gericht worden ingezet op die plaatsen waar ze het meest nodig zijn. Ook zal er gestreefd worden naar regelmatige controles door politie op de wegen van het kinderknooppuntennetwerk.
  • Bij infrastructurele werken en aanpassingen op maat wordt de focus gelegd op de meest aangewezen schoolroutes. Hierbij wordt onder andere gedacht aan: markeringen om de fietssuggestiestroken in de verf te zetten, het opwaarderen en verbinden van trage wegen en paadjes, en veilige en goed verlichte oversteekplaatsen.

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners hierop? 
Erg positief. Verkeersveiligheid scoort in alle enquêtes erg hoog op de prioriteitenlijst. De inwoners zijn erg kritisch t.a.v. veilige verkeersinfrastructuur en handhaving, en in het bijzonder de ouders van schoolgaande kinderen juichen de aanpassingen toe. 
 
Is het werk hiermee af of hebben jullie nog andere plannen?   
Neen, er zijn nog enkele missing links die zich vooral op en rond gewestwegen situeren. We drukken voortdurend op alle knoppen die nodig zijn om maximaal te streven naar een veilige omgeving voor elke weggebruiker. 
 
Bedankt, Mark!