Ann, stel je school kort even voor.   
Onze kleuter- en lagere schoolafdeling telt in totaal ongeveer 250 kinderen. Ondanks het feit dat wij een dorpsschool zijn, komt het merendeel van de kinderen met de auto naar school. Dat is te wijten aan een te onveilige omgeving door een gebrek aan fietspaden.  
 
Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?  
Wij zetten vooral in op sensibilisering van kinderen en ouders. Onze werkgroep Safety First, die bestaat uit leerkrachten en ouders, werkt in samenwerking met de lokale politie projecten rond een veilige verkeersomgeving uit. Zo bouwen we ieder schooljaar een donkere tunnel om zo de kinderen het verschil tussen fluorescerend en reflecterend materiaal te laten ervaren. We nemen ook ieder jaar deel aan de Strapdag en de verkeersweek. We organiseren dan fietspools waarbij we beroep doen op de politie om ze te begeleiden. Onze kinderen hebben creatieve banners gemaakt om chauffeurs te wijzen op de zone 30. Hierbij konden we rekenen op de hulp van Sammeke, de superflitspaal. 
 
We slaan ook de handen in elkaar met de omliggende basisscholen in Drongen. De slogan Drongen trekt aan de bel kom je overal in Drongen tegen. Om dit kracht bij te zetten, heeft elk kind dat in Drongen naar school gaat een gepersonaliseerde fietsbel gekregen. Veder hebben we dit schooljaar op basis van een enquête een 50-puntenplan opgesteld, dat we hebben overhandigd aan de burgemeester. In dit plan staan de 50 gevaarlijkste punten in Drongen opgelijst.  
 
Johan (politie Gent), wie of wat is Sammeke? 
Gent telt een groot aantal scholen. Omdat we als politie niet kunnen instaan voor verkeerseducatie op al deze scholen, proberen we via een andere weg ons steentje bij te dragen aan verkeersveiligheid in de schoolomgeving. We doen dat met het project Sammeke gaat naar school. Sammeke is onze superflitspaal. Hij wordt quasi het ganse schooljaar door ingezet. Op elke locatie blijft hij ongeveer één week staan. De school zelf krijgt meer informatie over het project en suggesties om de aanwezigheid van Sammeke creatief in het educatief programma op te nemen. We gebruiken ook de social media-kanalen van de Gentse politie om aan te kondigen waar Sammeke opgesteld staat. Dankzij al deze inspanningen bereiken we niet alleen de kinderen, maar ook passerende weggebruikers en de ouders. Zij zijn het uiteindelijk die met de wagen rijden. 
 
Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen? 
De ouders appreciëren onze inzet enorm en willen graag hun steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat hun kinderen zich op een veilige manier naar school kunnen verplaatsen.  
 
Is het werk hiermee af?  
Dit werk is nooit af. We hopen dat we door al deze projecten ook veranderingen kunnen verwezenlijken op lange termijn. We streven naar veiligere fietspaden, veiligere oversteekplaatsen en chauffeurs die zich aan de toegelaten snelheid houden. De mensen hiervoor alert houden, blijft onze prioriteit. 
 
Bedankt, Ann en Johan!