Mario, stel je gemeente en het aantal scholen kort even voor. 
Bree is een klein stadje met 16.000 inwoners, in Noord-Limburg. Bree heeft 5 deelgemeenten: Bree, Gerdingen, Beek, Opitter en Tongerlo.  Beek, Gerdingen, Opitter en Tongerlo hebben elk hun eigen basisschool, Bree zelf telt er 3 en er is ook nog een wijkschool in het gehucht Vostert. Daarnaast hebben we een scholencampus met middelbare scholen: TISM, SAB en Middenschool Heilig Hart. We hebben dan ook een heel aantal jongeren uit omliggende gemeenten die in Bree naar de secundaire school gaan.

Hoe kwam jullie verkeersbordenwedstrijd tot stand?
Samen met de jeugddienst en onze mobiliteitsambtenaar zochten we een ludieke manier om de leerlingen van de basisscholen te betrekken bij het verkeersveilig maken van de schoolomgevingen. Al snel kwamen we op het idee om een wedstrijd voor lagereschoolkinderen te organiseren waarbij ze een om ter mooist verkeersbord moesten ontwerpen.

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners hierop?
Heel erg positief. Het zijn dan ook mooie verkeersborden geworden die op een speelse manier automobilisten op hun verantwoordelijkheid wijzen. En uiteraard is het ook tof om door een kinderbril naar verkeersveiligheid te kijken. Zelf heb ik 2 dochters in de lagere school en het was mooi om te zien hoe ze opgingen in het wedstrijdaspect van onze verkeersbordenactie. Iedereen was benieuwd om te horen wie er had gewonnen. De winnaars glunderden dan ook echt.  

Welke eventuele andere vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak voor scholen nog doorgevoerd? 
Vorig schooljaar hebben we de gemachtigd opzichters nieuwe fluoregenjassen bezorgd, omdat ze in weer en wind kinderen veilig helpen oversteken. Alle lagereschoolkinderen kregen ook een fluohesje van de stad met een grappige tekst in het Breese dialect op. Begin dit schooljaar hebben we een aantal fietsstraten ingericht. Die liggen allemaal op fietsroutes die de schoolgaande jeugd neemt om de scholen te bereiken.

Is het werk hiermee af of hebben jullie nog andere plannen?
Momenteel zijn we volop bezig met de uitrol van een nieuw project: Route2School. Bedoeling van dit project is om samen met ouders, oudercomités, scholen en kinderen onveilige verkeerssituaties in kaart te brengen en ze uiteraard daarna ook aan te pakken. Bovendien wordt een lessenpakket op maat samengesteld waardoor de lagereschoolkinderen en leerlingen uit de 1e graad van het middelbaar leren hoe ze best omgaan met die specifieke situaties.  We hebben al een aantal voorbereidende vergaderingen achter de rug en alle betrokkenen zijn alvast erg enthousiast.  Bedoeling is om het project begin volgend schooljaar verder uit te rollen. Daarnaast is er interesse bij een van de lagere scholen om bij wijze van proefproject een schoolstraat in te richten.  We zullen zien of dit concept aanslaat en dan kunnen we het eventueel ook elders invoeren.

Wil je tot slot nog iets kwijt?
Als schepen sta je natuurlijk nergens zonder een uitstekend team van medewerkers dat alle bovenstaande projecten mee helpt uitwerken en de schooldirecties en schoolkinderen enthousiast maakt om deel te nemen. Dus een welgemeende dankjewel aan Ine en Laura van de jeugddienst en Lander, onze mobiliteitsambtenaar, om er samen met mij hun schouders onder te zetten! 

Bedankt, Mario!