Interview met Lotte Demeestere, Mobiliteitsexpert Stad Kortrijk, 056 27 84 49, lotte.demeestere@kortrijk.be  
 
Lotte, stel de school even kort voor. 
Langs de N43 waar dagelijks ongeveer 8.000 gemotoriseerde voertuigen langsrijden, liggen drie scholen waarvan één voor buitengewoon onderwijs. MPI Pottelberg biedt aangepast onderwijs, opvoeding, verzorging en opvang voor kinderen tussen 2,5 en 15 jaar met leerproblemen, een lichte mentale beperking, slechtziende of blinde kinderen en kinderen met autisme. MPI Pottelberg heeft 215 leerlingen waarvan 99 leerlingen op internaat. 30 leerlingen ervan verblijven permanent, 7 dagen op 7 op het internaat. Er zijn 180 personeelsleden. Ongeveer 80% van de kinderen komt met de schoolbus. De schoolbussen stoppen aan de zijingang van de school in de Meiweg, waar er bij de start en het einde van de schooldag een zone gereserveerd wordt voor hen. 
 
Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd? 
De N43 bestond vroeger uit een brede asfaltvlakte met geschilderde parkeerstroken aan beide zijden en daarnaast smalle voetpaden. Op bepaalde plaatsen waren er parkeerplaatsen voorzien op het voetpad. Aan de Damiaanschool was een zebrapad. Ter hoogte van MPI Pottelberg waren geen bijzondere voorzieningen.  
Er werd een participatietraject opgezet. De scholen waren nauw betrokken bij het ontwerp en maakten in 2012 in kader van het ontwerp elk een schoolvervoerplan op. Enkele slechtziende en blinde kinderen van MPI Pottelberg maakten ook een wandeling en lijstten de knelpunten op.  
Het ontwerp werd aan het grote publiek voorgesteld in september 2012. Tussen 2015 en 2018 is de weg volledig heraangelegd. Parkeren gebeurt nu op aangelegde parkeerstroken. Daar zijn ook bomen voorzien. De voetpaden zijn breder en voorzien van geleide tegels voor slechtzienden. Op de rijweg werden suggestiestroken aangebracht. Aan de schooltoegangen zijn er nu plateaus met een roodbruin wegdek. Er werden ook stiftverlichtingen geplaatst.  
 
Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen? 
Toen de weg voorlopig was opengesteld waren er wat negatieve reacties. Vooral over de overgang van de fietspaden naar gemengd verkeer. Om technische redenen waren de markeringen van de fietssuggestiestroken en de zebrapaden toen nog niet uitgevoerd. De markeringswerken volgden enkele weken later. Sindsdien ontvingen we nog maar weinig negatieve reacties.  
 
Is het werk hiermee af?
De straat en schoolomgevingen zijn heraangelegd, maar een aantal knelpunten in de ruime omgeving zijn nog niet volledig weggewerkt. Samen met de Vlaamse overheid blijven we zoeken naar een betere verkeerslichtenregeling voor zwakke weggebruikers op de kruispunten in de buurt. Ook het parkeerregime vormt verder een uitdaging.  
 
Op welke manieren communiceren jullie met de ouders omtrent verkeer? 
Als stad communiceren wij steeds via de school of aan het brede publiek. Er is geen aparte communicatie vanuit de stad naar de ouders.  
 
Wil je tot slot nog iets kwijt? 
We blikken tevreden terug op deze heraanleg. De snelheidsregimes zijn leesbaar in het straatbeeld. De zone 30 ter hoogte van de schoolomgevingen is sterk geaccentueerd door het gemengd verkeer met de fietssuggestiestroken en de plateaus. Binnenkort start ook de volgende fase van de werken aan de N43.  
 
Bedankt, Lotte!