Gerda, stel je school even voor.

Onze campus is verspreid over twee locaties in het centrum van het landelijk gelegen Avelgem. Wij zijn een school met een aparte middenschool eerste graad en een bovenbouw met een aantal ASO-richtingen en TSO handel.

Avelgem, een gemeente met iets meer dan 10.000 inwoners in West-Vlaanderen, heeft twee grote scholengroepen. Aangezien veel leerlingen uit de omliggende gemeenten hier naar school komen, bepalen die mee het dagelijks leven in de gemeente. 

Op dit moment is de verkeerssituatie in de omgeving van beide locaties op verschillende vlakken gevaarlijk: smalle centrumstraten met deels eenrichtingsverkeer, een andere grote campus van het gemeenschapsonderwijs in de buurt, veel leerlingen komen met de fiets, leerlingen die verderaf wonen worden vaak door de ouders met de auto gebracht en dan moeten er ook nog bussen van De Lijn doorheen.

Overzicht van de vervoersmiddelen binnen de klas.

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd? En waarom zijn jullie met Fietsbarometer aan de slag gegaan?

Vandaag worden al een aantal maatregelen getroffen: fluo-acties samen met XIU, verkeerslessen, fietscontrole door politie, enzovoort. 

In het schooljaar 2019-2020 ging het vijfde jaar wetenschappen-wiskunde in het kader van de lessen aardrijkskunde aan de slag met Fietsbarometer.  De barometer werd ontwikkeld door de UGent en biedt de mogelijkheid om met de leerlingen de fietsveiligheid op weg naar school te analyseren. Het diende als gevalstudie bij het leerstofonderdeel gebruik van de ruimte en liet ook toe om kennis te maken met het gebruik van een GIS (Geografisch InformatieSysteem).

De bedoeling is om gekende knelpunten op een systematische manier te onderzoeken en in kaart te brengen. Zeker als dit een aantal jaren na elkaar herhaald wordt, kan dergelijk burgeronderzoek een belangrijke bijdrage leveren voor de aanpak van de knelpunten door de wegbeheerders.

Omwille van de coronamaatregelen gingen de leerlingen volledig zelfstandig aan de slag. Ze gingen enthousiast en nauwgezet aan het werk. Een overzichtskaart en een aantal aanbevelingen waren het resultaat. Een herhaling de komende schooljaren staat dan ook zeker op de planning.

Is het werk hiermee af of hebben jullie nog meer plannen met verkeers-educatie en veilige schoolroutes en -omgeving?

Fietsen naar school werd op heel wat trajecten en kruispunten als veilig ervaren, maar toch zijn er ook nogal wat onveilige situaties. De gemiddelde score voor trajecten bedraagt 56 en die voor kruispunten 61. Er is dus nog ruimte voor verbetering.

Onderstaande kaart geeft aan hoeveel leerlingen een traject/kruispunt analyseerden. Dit geeft meteen een indruk van zowel de drukte als de relevantie van de gegevens.

Bedankt, Gerda!