Annemie en Stef, stel jullie school even kort voor.

Onze lagere school telt 4 klassen (enkel tweede en derde graad), met in totaal 78 leerlingen en 5 leerkrachten. Omdat veel leerlingen ver van de school wonen, komt slechts 9% te voet naar school, 44% met de fiets en 47% met de auto.

De school ligt op de rand van de dorpskern langs een brede verbindingsweg tussen Brasschaat en Brecht met vrijliggende fietspaden en voetpaden.  Sinds een aantal jaar is er een rode rem: een snelheidsradar die de snelheid van alle aankomende voertuigen meet. Wordt de maximale snelheid overschreden, springt het verkeerslicht een tiental seconden op rood.

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?

Het dorpscentrum werd enkele jaren geleden heraangelegd en de schoolomgeving kreeg bijzondere aandacht. Voor de school ligt nu een verhoogde straat in okergele kleur. Stilstaan of parkeren is er niet toegelaten. Er zijn ook geen parkeerplaatsen naast de rijbaan.

Voor de school mag je niet stilstaan of parkeren

Er is een kiss-and-ridezone op wandelafstand van de school. Dat is ook de opstapplaats voor de schoolbus.

Iets verder ligt een kiss&ridezone

Als je de school nadert, dan herken je dat aan: een gevaarsbord, een dynamisch bord zone 30 (brandt enkel bij de begin- en einduren van de school), accentverlichting boven het zebrapad (met de typische zwart-gele kleuren van de constructie), een octopuspaal, de spandoek van de VSV met “Veilig naar School” op de voorgevel, spandoeken met het logo van de school op beide zijgevels, en aanplantingen naast de rijbaan op de plaats waar vroeger parkeerplaatsen waren.

Het zebrapad voor de schoolingang valt goed op

Het verkeerslicht wordt automatisch in werking gesteld door de snelheidsradar, maar kan ook manueel bediend worden met een drukknop

Beugels scheiden voetgangers en fietsers van elkaar

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen?

De school heeft een zeer dynamische verkeerswerkgroep die zowel uit ouders als uit leerkrachten bestaat. Ze zijn de stuwende kracht achter onze verkeerswerking. In aanloop naar de heraanleg, werden ze lid van de verkeersraad van de gemeente Brecht en werken ze nauw samen met verkeerswerkgroepen van andere scholen.

Op welke manieren communiceren jullie met de ouders omtrent verkeer?

In de eerste nieuwsbrief van het schooljaar krijgen ouders en leerlingen uitgebreide informatie over het brengen en halen van de leerlingen, over de fiets en voetgangersrijen en over de kiss-and-ridezone. Spandoeken, medailles en octopuspalen aan de schoolpoort maken duidelijk dat de school verkeersactief is. 

Is het werk hiermee af?

“Blijvende aandacht!” is het motto van de school en de verkeerswerkgroep. We proberen steeds vanuit een positieve invalshoek te werk te gaan. Zo kunnen leerlingen een huiswerkbon verdienen als ze met een fluohesje naar school komen. Een volle kaart kunnen ze inruilen voor een dag zonder huiswerk. De werkgroep houdt heel het schooljaar de vinger aan de pols: ze sensibiliseren op straat met ludieke acties, maar melden ook problemen aan de gemeente en de politie als dat nodig is.

Wil je tot slot nog iets kwijt?

Educatie en handhaving horen ook bij de verkeerswerking van een school. De school traint en test de verkeersvaardigheid van de leerlingen. Stuurvaardigheid wordt op de speelplaats getraind, de leerlingen van het derde leerjaar leggen Het Grote Voetgangersexamen af, 4, 5 en 6 Het Grote Fietsexamen. De school doet veel verplaatsingen met de fiets omdat de bib en de sporthal in de buurt zijn. Die verplaatsingen zijn de beste training. Leerkrachten maken er telkens een verkeersles in het echte verkeer van.

Bedankt, Annemie en Stef!

PS: Wanneer het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor een gewestweg van de Vlaamse Overheid hier vragen over krijgt, adviseren zij telkens alternatieven voor een rode rem.